ผู้ถือหุ้น 'เนชั่น' อนุมัติงบปี 60

ผู้ถือหุ้น 'เนชั่น' อนุมัติงบปี 60

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น "เนชั่น" มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 แล ตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 2 ตำแหน่ง ขณะที่บริษัทแจงส่งเลือกให้ก.ล.ต.ตรวจสอบรายได้ค้างรับ พร้อมกล่าวโทษผู้บริหารชุดก่อนแล้ว ยืนยันต้องดำเนินการตามหลักกฎหมาย

(31ต.ค.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 ตามที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมทั้งอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 8 คนเป็น 10 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนะชัย สันติชัยกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ และ Mr. Ka Ming Jacky Lam ตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประการ

2_93

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้สอบถามถึงรายได้ค้างรับ ที่คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัท และพบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับรายได้ค้างรับที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบันทึกอยู่ในงบการเงินของบริษัท ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึงปี 2560 ซึ่งอาจเป็นการบันทึกรายการอันเป็นเท็จ และไม่สอดคล้องกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง

โดยคณะกรรมการได้ชี้แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว และดำเนินการกล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร หลังพบหลักฐานงบการเงินปี 2558 ถึง 2560 อาจเข้าข่ายตกแต่งบัญชี โดยบันทึกรายได้ค้างรับเกินจริง

ด้านนายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เมื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง และตรวจพบสิ่งผิดปกติ ว่ามีการบันทึกรายได้ค้างรับเกินจริงในจำนวนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับบริษัทสื่ออื่นๆ จึงยื่นเรื่องให้ก.ล.ต.ตรวจสอบ และในแง่กฎหมายได้มีการยื่นฟ้องร้องต่อศาลด้วยตัวเองด้วย และขอยืนยันว่าทุกอย่างต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก

“สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมาย ตอนนี้ส่งเรื่องให้ก.ล.ต.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา และในทางแพ่งก็ได้มีการยื่นฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่ดำเนินการ”

3_75

นอกจากนี้ นายสมชายได้มีการรายงานการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงานเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท มูลค่ารวม 265.50 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท เนชั่นยู จำกัด (NU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบการธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้แก่ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ มูลค่ารวม 256.50 ล้านบาท และบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจบริการขนส่ง ให้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด มูลค่ารวม 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ที่จะขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไป

“ทั้ง 2 บริษัท เราต้องใช้เงินอุดหนุนเดือนละกว่า 5 ล้านบาท เพราะขาดทุนมาโดยตลอด ถ้าไม่ขาย เลือดก็ไม่หยุดไหล ตอนนี้เราต้องหันมาเน้นที่ธุรกิจหลัก อะไรไม่ใช่ต้องขายออกไป”

ส่วนธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง เนชั่น 22 และ นาว 26 มีเรตติ้งดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่องเนชั่น 22 เรตติ้ง ล่าสุดเมื่อเดือนก.ย. ที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.189 จากเดือนม.ค.ที่ 0.098 และ ช่อง นาว 26 เรตติ้ง เดือนก.ย. อยู่ที่ 0.304 จากเดือนม.ค. ที่ 0.192 นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางในการหารายได้ผ่านการจัดงาน อีเวนท์ เช่น สัมมนาหุ้นและอีอีซีของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, กิจกรรม Nation Bike และ ปั่น Slow life ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีรายได้จากการจัดกิจกรรมอีเวนท์แล้ว 40 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีที่ 50 ล้านบาท