“TII” ปั้นคนคุณภาพใน3ปี ป้อนตลาดประกันยุคท้าทาย

“TII” ปั้นคนคุณภาพใน3ปี ป้อนตลาดประกันยุคท้าทาย

สถาบันประกันภัยไทย กางแผน3ปีข้างหน้า เร่งปั้นคนคุณภาพป้อนเข้าตลาดเผชิญความท้าทายภายนอกเปลี่ยนเร็ว ล่าสุด วางหลักสูตรร่วมต่างชาติพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงิน ดอดหารือ ก.ล.ต. คาดกดปุ่มได้ในไตรมาส2ปีหน้า และจับมือส.ประกันชีวิตเป็นครั้งแรก เปิดหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต พร้อมสนับสนุนทางอ้อมเพิ่มช่องทางขยายตลาดประกัน

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือ TII  เปิดเผยว่า สถาบันฯวางนโยบายในระยะ3ปีข้างหน้า (ปี2562-2564) มุ่งสร้างและพัฒนาบุคคลกรคุณภาพเข้าสู่ระบบประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อรองรับความท้าทายในปีหน้าเป็นต้นไปที่ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญภายใต้การเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการเติบโตภายในประเทศอย่างเดียวค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจกระทบธุรกิจประกันภัยได้ในอนาคต

ล่าสุด สถาบันฯ อยู่ระหว่างหารือกับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพัฒนาหลักสูตรอบรมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Financial Advisor หรือ FA  ในรูปแบบสองภาษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ปานกลางและสูง  โดยสถาบันฯ ร่วมกับพันธมิตร Chartered Insurance Institute ประเทศอังกฤษ  เนื่องจากปัจจุบันที่ปรึกษาทางการเงิน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก  คาดว่า จะเริ่มดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวได้ภายในไตรมาส2 ปีหน้า จากขณะได้หารือก.ล.ต.ไปแล้ว2-3ครั้ง และอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม

รวมถึงสถาบันฯ ยังได้เตรียมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพประกันชีวิต ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นครั้งแรก  เช่น การพิจารณารับประกัน การบริหารงานเคลมสินไหม และมาตรฐานที่กำกับด คาดว่าจะเริ่มได้ภายในไตรมาสแรกปีหน้า จากที่ผ่านมาร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยเท่านั้น  

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังเตรียมแผนงานด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนประกันภัยทางไกล หรือ อินชัวรันส์ออนดีมานส์  ร่วมมือสถาบันประกันภัยมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของผู้เรียนและสะสมเครดิตจนครบก็จะได้รับใบรับรอง ,  สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้กับกับบริษัทประกันในภูมิภาคของไทย เช่น เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุดรธานี และในกลุ่มประเทศCLMV สำหรับพนักงาน ตัวแทนและนายหน้า จะเริ่มที่ลาวกับพม่าก่อน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าทางอ้อมจากการที่ไทยมีความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์  

อย่างไรก็ดีในช่วงปลายปีนี้สถาบันฯ ยังได้เป็นศูนย์จัดสอบนักคณิตสาตร์ประกันภัย ให้กับสถาบันที่สหรัฐ  ทางด้านประกันชีวิต จำนวนกว่า30คนและวินาศภัย 14-15 คน  และจะร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ และช่วยเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักคณิตสาสตร์

“ แผนงานของเราถือว่า สามารถช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจนี้เติบโตไปได้และถูกทิศทาง  ดำเนินต่อไปต้องเข้มข้นและเข้มแข็งมากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างรวดเร็ว จะกระทบธุรกิจประกันแน่นอน เราต้องรองรับด้วยการเตรียมความพร้อมคนประกันภัยที่มีความรู้และความสามารถ”

ทั้งนี้ ในปี 2561 สถาบันฯ ได้ฝึกอบรมคนทั่วไปที่จะต้องการเป็นตัวแทนประก้นชีวิต ประมาณ10,000คน และนายหน้าประกันภัย 8,000 คน จากปัจจุบันทั้งระบบมีตัวแทนประกันชีวิตที่200,000คน และนายหน้าประกันภัย 20,000คน

อย่างไรก็ตามคาดว่าแนวโน้มคนทั่วไปเข้ามาฝีกอบรมยังเพิ่มขึ้น เพราะสามารถเข้าฝึกอบรมได้ทั้งปี แม้ว่าบริษัทประกันชีวิตมีการจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมให้กับตัวเองอยู่แล้ว แต่ตัวแทนบางรายอาจสมัครไม่ทัน  และที่สำคัญสถาบันฯ คาดว่าจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้สามารถนำชั่วโมงฝึกอบรมจากสถาบันฯ นำไปเป็นส่วนลดชั่วโมงฝึกอบรมในการต่อใบอนุญาตได้