เพิ่มลงทุน 'อาร์แอนด์ดี' หนุนอันดับนวัตกรรมไทย

เพิ่มลงทุน 'อาร์แอนด์ดี' หนุนอันดับนวัตกรรมไทย

Big Data Analysis เพิ่มลงทุน 'อาร์แอนด์ดี' หนุนอันดับนวัตกรรมไทย

ดัชนีนวัตกรรมโลก 2561 หรือ The Global Innovation Index 2018 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การสหประชาชาติ (WIPO) จากการจัดอันดับ 126 ประเทศทั่วโลกและพบว่าปีนี้ สวิตเซอร์แลนด์ รักษาแชมป์ด้านนี้ไว้ได้ต่อเนื่องจากปีก่อน

ขณะที่เนเธอร์แลนด์ ขึ้นไปอยู่ในอันดับ 2 แทนที่สวีเดน ที่ร่วงมาอยู่อันดับ 3 ส่วนอังกฤษ อยู่ในอันดับ 4 และสิงคโปร์ขึ้นจากอันดับ 7 ไปอยู่ที่อันดับ 5 แทนที่สหรัฐ ส่วนในภูมิภาคเอเชีย สิงคโปร์ เป็นที่ 1 ด้านนี้ รองลงมาคือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยประเทศที่มีความเป็นนวัตกรรมน้อยสุดคือ ปากีสถานและบังกลาเทศ

1_2

ส่วนไทย อยู่อันดับกลางๆ คือ อันดับ 6 แต่ถ้าในระดับโลก อันดับของไทยดีขึ้น 7 อันดับ ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 44 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปัจจัยที่ทำให้อันดับของไทยดีขึ้น เพราะตัวชี้วัดต่างๆของไทยทั้ง 80 ประเภทมีคะแนนดีขึ้น รวมทั้งการสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
การวิจัยและการพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) การอัดฉีดงบประมาณด้านการศึกษา การจัดทำสื่อด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคนิคต่างๆ รวมทั้งปริมาณการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ด้านต่างๆ ด้วย

ภารกิจต่อไปที่ถือว่าท้าทายที่สุดของไทยคือ รักษาอันดับไม่ให้ร่วง พร้อมๆกับทำให้อันดับขยับขึ้นดีกว่านี้ในปีถัดไป