ผลักดันแนวคิด 'อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี' ในเมืองไทย

ผลักดันแนวคิด 'อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี' ในเมืองไทย

RISC ร่วมกับ InternationalWELL Building Institute (IWBI) ผลักดันแนวคิดอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีในเมืองไทย

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC นำเสนอวิสัยทัศน์‘For all Well-being’ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานสัมมนา WELL Journey Bangkokณ ศูนย์ RISC ซึ่งถือเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในไทยที่สร้างตามมาตรฐาน WELL Building Standard โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง RISC และInternational WELL Building Institute (IWBI)

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC กล่าวถึงประโยชน์ของมาตรฐาน WELL Building Standard ที่มีต่อประเทศไทย และแบ่งปันประสบการณ์ของ RISC ในการผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

“RISC เชื่อมั่นว่ามาตรฐานการป้องกันแบบองค์รวมที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น WELL Building Standard จะสามารถช่วยประเทศไทยรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพและการเป็นอยู่ทีดี เช่นปัญหาเสียงรบกวนและปัญหาก๊าซCO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารที่มีระดับสูง” รศ. ดร. สิงห์กล่าว

1_35

“เนื่องจากเราเป็นสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ยื่นโครงการเพื่อรับประเมินตามมาตรฐาน WELL Building Standardจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการเลือกใช้นวัตกรรมต่างๆเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและเราตั้งใจที่จะแบ่งปันบทเรียนเหล่านี้เพื่อช่วยให้อาคารต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ และหวังว่าผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานในอาคารเหล่านั้นจะรู้สึกดีและสามารถทำงานในทุกพื้นที่ได้อย่างเต็มที่”

ข้อกำหนดของ WELL Building Standardมุ่งเน้นที่ 7ประเด็นสำคัญคือ คุณภาพอากาศที่ดี (Air) น้ำปลอดภัยและสะอาด (Water) ส่งเสริมอาหารดีมีประโยชน์ (Nourishment) แสงที่ดีต่อระบบภายในร่างกาย (Light) การกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย (Fitness) สร้างสภาวะอยู่สบายแก่ผู้ใช้งาน (Comfort) และส่งเสริมให้ผู้อยู่ในอาคารมีสุขภาพจิตที่ดี (Mind)

ภายใต้พันธกิจ ‘For all well – being’ จึงทำให้สำนักงงาน RISC มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการและถือเป็นสำนักงานแห่งแรกของเมืองไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีควบคุมระดับเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง(sound masking system)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รศ.ดร.สิงห์ เน้นเป็นพิเศษถึงพันธกิจ ‘For all Well – being’ ที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ทีดีไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ซึ่งจะช่วยให้เกิดเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง “เราสามารถทำอะไรเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ และเหตุใดความยั่งยืนถึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับทุกคน” รศ. ดร. สิงห์ กล่าว

“ผมเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน และเมื่อพูดถึง ‘For All Well-being’ ผมไม่ได้หมายความเพียงแค่คนหรือมนุษย์เท่านั้น เพราะเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดต้นไม้ แมลง หรือสัตว์ จึงทำให้เราต้องเข้าใจวิธีการปรับสมดุลของความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ”

RISC มุ่งหวังให้สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ณ โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) เป็นสถานที่ซึ่งแสดงถึงการออกแบบที่ยั่งยืนและการมีสุขภาพดี นอกจากนี้ศูนย์ RISC ยังเป็นแหล่งความรู้สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ เช่นห้องสมุดของวัสดุเชิงนิเวศ (Eco Material Library) เป็นต้น

นายโทนี่ อาร์มสตรอง (Mr. Tony Armstrong)รองประธานอาวุโส IWBI (เอเชีย) เข้าร่วมงานสัมมนานี้พร้อมด้วยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารที่มารวมตัวกันอาทิ ดร. นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการAtelier Ten(เอเชีย) ดร.ฮยุนจุง จาง (Hyunju Jang)ที่ปรึกษาอาคารเขียวจาก Africvsคุณลลิต ธิติไพศาล ผู้จัดการฝ่ายออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจาก Meinhardt ประเทศไทย และคุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส จากศูนย์ RISC