“TCP Spirit” จิตอาสา ส่งพลังเจนใหม่หัวใจอนุรักษ์

“TCP Spirit” จิตอาสา ส่งพลังเจนใหม่หัวใจอนุรักษ์

ในยุคสื่อโซเชียลทรงอิทธิพล ยังมีมุมคิดดีๆของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมนิ่งดูดาย ลุกขึ้นมาพลิกฟื้นสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังไปสู่ผู้อื่น ตรงกับเจตนารมณ์ของ “TCP Spirit” ที่คุณค่าแบรนด์คือการส่งต่อพลังสร้างโลกจากรุ่นสู่รุ่น

กว่า 62ปี ที่ ที่กลุ่มที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล ถือกำเนิดขึ้นในปี 2499 เพื่อผลิตยา ก่อตั้งโดย “เฉลียว อยู่วิทยา” สยายปีกสู่แบรนด์เครื่องดื่ม“กระทิงแดง” ปักธงเป็นแบรนด์ไทยก้องโลกในชื่อ “เรดบูล” (Red Bull) 

ก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 7  (ปี 2561) ที่กลุ่มธุรกิจสร้างแบรนด์หลากหลายหลายจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว อาทิ เรดดี้ โสมพลัสเรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซัม เพียวริคุ และซันสแนค การเดินแผนธุรกิจ“บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่ในเวทีโลก”ยังนำไปสู่การรีแบรนด์ธุรกิจ (Corporate Brand) ภายในกลุ่มทีซีพี (TCP) เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง ภายใน 5 ปี บนยอดขาย 1 แสนล้านบาท

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ให้มุมมองของการเติบโตทางธุรกิจว่า ต้องเดินไปพร้อมกันกับความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ธุรกิจที่TCP ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 เสาหลักของคุณค่าองค์กรที่คนในทีซีพี ยึดถือมาตลอด ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ (Integrity), คุณภาพ (Quality) และความสามัคคี (Harmony)

นับตั้งแต่ธุรกิจเติบโตอยู่คู่กับสังคมไทยมา หลายโครงการเพื่อสังคม (CSR-Corporate Social Responsibility) ถูกริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจนี้ อาทิ โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง, กระทิงแดงสปิริต, เรารักษ์น้ำ, โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน, โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน และโครงการกระทิงแดง ยูโปรเจ็ค เป็นต้น 

โครงการล่าสุดภายหลังการรีแบรนด์องค์กร จึงส่งต่อคุณค่าแบรนด์องค์กรผ่าน “ทีซีพี สปิริต” (TCP Spirit) โครงการต่อเนื่องจาก “เรดบูล สปิริต” กิจกรรมทางสังคมที่ดำเนินการมากกว่า 10 ปี ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยสร้างการมีส่วนร่วมและรวมกลุ่มอาสาสมัครมีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้กับสังคม(จิตอาสา) สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในหลากหลายมิติ ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ผนึกกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เราไม่ต้องการเป็นพระเอกคนเดียว และไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ บางเรื่องมีกูรูที่รู้จริงที่เก่งเฉพาะด้านอยู่แล้ว ทีซีพีก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมผู้รู้ กับกลุ่มจิตอาสามาร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือชุมชนให้ดีขึ้นได้ ขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะลงมือทำ"

เขายังกล่าวถึงโครงการล่าสุด หมอต้นไม้ ที่กลุ่มทีซีพี ไปร่วมมือกับ “ทีซีพี สปิริต เดอะคลาวด์” กลุ่มจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันทำความดี , กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้ในชื่อ “บิ๊กทรี” โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อเติมเต็มทักษะด้านการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างถูกวิธี เป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับคนเมืองได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี

“ต้นไม้ที่มีอายุมากถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชน แต่ต้นไม้ในเมืองไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เพราะประชากรและเจ้าหน้าที่ก็ขาดความรู้ กิจกรรมจึงต้องปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีหัวใจจิตอาสาเข้ามาเสริมทักษะเพื่อเป็นผู้ไปบอกต่อและช่วยดูแลต้นไม้ให้เติบโตไปพร้อมกับเมือง”

เขายังมองว่า เทรนด์ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ รู้สึกถึงผลกระทบของปัญหาภัยธรรมชาติ อากาศเปลี่ยนแปลง น้ำเกิน น้ำขาดจึงต้องการเปลี่ยนเปลงโลกให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดกลุ่มแรกลุกขึ้นมาทำก็ขยายวงกว้างกลายเป็นเครือข่ายชุมชนคนมีจิตอาสาที่รวมพลังกันไปทำสิ่งอื่นเพื่อสังคม โดยไม่ต้องรอกิจกรรมจากทีซีพี เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม

มนุษย์ทุกคนอยากทำให้โลกกลับมาดีกว่าเดิมไม่งั้นโลกจะไม่เหลืออะไรส่งต่อให้รุ่นลูกหลาน หากสิ่งแวดล้อมวิกฤติหนักขึ้น ความฝันสูงสุดในชีวิต(Passion)ของคนในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงเงินเดือน และความมั่นคงในชีวิต แต่คือจิตวิญญาณที่โหยหา อยากแบ่งปันให้สังคมและโลกใบนี้

เขายังมองว่า การเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนสำคัญในโลกอนาคต มีพลัง มีแรง และหลายคนอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กร ในต่างสาขาอาชีพ จะกลายเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้จริง และเป็นกลุ่มสำคัญในการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และส่งต่อคุณค่าแบรนด์ทีซีพี ไปสู่เจเนเรชั่นใหม่ ผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

โครงการดังกล่าว ยังเป็นการขยายการพัฒนาสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับโลกใบใหม่ ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (United Nations- UN) ที่มีเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 17 ข้อ อาทิ ข้อ 11 คือการสร้างเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน, ข้อ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ข้อ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และข้อ 17 สร้างสังคมสงบสุข

ด้านการพัฒนาธุรกิจยั่งยืนของทีซีพี ไม่ใช่เพียงการส่งต่อคุณค่าแบรนด์สู่คนรุ่นใหม่ แต่ได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้มีนำความยั่งยืนเข้ามาอยู่ในกระบวนการดำเนินงาน (CSR In process) ตั้งแต่การผลิต การบริหารงานภายใน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เพราะกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นหลัก

สำหรับตัวแทนแบรนด์ทำหน้าที่สื่อสารหัวใจจิตอาสาไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Brand Ambassador) คือ อเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดงผู้หลงใหลในธรรมชาติ และชื่นชอบการดำน้ำ ผู้ซึ่งศึกษาด้านการอนุรักษ์อย่างจริงจัง กำลังเรียนปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเปิดบริษัททำค่ายอนุรักษ์สำหรับเด็กเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้หัวใจอนุรักษ์ และเข้าใจธรรมชาติ

อเล็กซ์ เรนเดล แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ทีซีพี สปิริต กล่าวว่า รู้สึกหลงใหลอยากเป็นจิตอาสาในการส่งต่อหัวใจอนุรักษ์ ตั้งแต่มีโอกาสท่องเที่ยว และศึกษาโลกใต้ท้องทะเลในช่วงดำน้ำ เป็นการจุดประกายให้รู้สึกยิ่งรักและอยากให้ความสวยงามของธรรมชาติอยู่กับโลกไปอย่างยาวนาน เพราะนี่คือขุมทรัพย์ที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขได้จากการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ

“เราต้องการแบ่งปันให้คนได้รับรู้ ธรรมชาติในโลกทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด จึงต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพรวม ผ่านสื่อโซเชียลเช่น ไอจี และเฟซบุ๊คของผม สื่อที่เดิมเราคิดว่ามันเป็นแค่โจ๊กคุยเล่น แต่มันมีพลังดีๆ ได้หากเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมกับโลก ด้วยการส่งต่อเรื่องราวดีด้านการอนุรักษ์”