พาณิชย์หวั่นภาคอสังหาฯเสี่ยงภาวะฟองสบู่

พาณิชย์หวั่นภาคอสังหาฯเสี่ยงภาวะฟองสบู่

"กระทรวงพาณิชย์" เตือนภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตร้อนแรง เสี่ยงเกิดภาวะฟองสบู่ เหตุเติบโตจากเงินปล่อยกู้ไม่ใช่ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ ซึ่งเก็บข้อมูลตามหลักสากลจาก 13 สาขาหลัก ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคบริการเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยพบว่าดั ชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.7 ในปี 2559 สะท้อนถึงสถานการณ์การค้าภาคบริการที่ยังอยู่ในระดับดี ซึ่งภาคบริการในรายสาขาเกือบทุกสาขาปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสาขาอสังหาริมทรัพย์, สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร , และสาขาการขายส่งและขายปลีก ส่วนในปี 2561 แนวโน้มการค้าภาคบริการ จะยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่ยังมีแผนในการลงทุนใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีความกังวลในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตร้อนแรงและเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่ เนื่องจากเป็นการเติบโตมาจากจำนวนเงินที่ปล่อยกู้ ไม่ได้เติบโตจากความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะต้องหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการกำกับดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สัดส่วนการค้าภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 61.5 ของจีดีพี หรือ มีมูลค่ารวมประมาณ 8 ล้านล้านบาท จากมูลค่าจีดีพีรวม 14 ล้านล้านบาท สำหรับธุรกิจบริการทั้ง 13 สาขาประกอบด้วย 1.อสังหาริมทรัพย์ 2.ที่พักแรม 3.การขายส่ง 4.การขนส่ง 5.การก่อสร้าง 6.กิจกรรมทางการเงิน 7.กิจกรรมด้านสุขภาพ 8.ศิลปะ 9.ข้อมูลข่าวสาร 10.กิจกรรมการบริหาร 11.กิจกรรมวิชาชีพ 12.การศึกษา และ 13.กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ เป็นต้น