'ฐาปน' นั่งเก้าอี้ประธานคุม 'อมรินทร์' เต็มตัว

'ฐาปน' นั่งเก้าอี้ประธานคุม 'อมรินทร์' เต็มตัว

"ฐาปน สิริวัฒนภักดี" นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหาร "อมรินทร์" เต็มตัว หลังเข้าถือหุ้นใหญ่ครบ 1 ปี

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ส่งหนังสือแจ้งต่อ ตลท. ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายชื่อผูกพันของบริษัท โดยที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารทดแทนประธานกรรมการบริหารที่ลาออก มีมติแต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งไป

อย่างไรก็ตาม การเข้ามานั่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ถือว่าครบ 1 ปีของการเข้าถือหุ้นใหญ่ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ที่ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี บุตรนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท ส่งให้ผู้ซื้อเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 47.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท