ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีบริจาคเงินช่วยน้ำท่วม

ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีบริจาคเงินช่วยน้ำท่วม

"ครม." ขยายเวลาลดหย่อนภาษีบริจาคเงินช่วยน้ำท่วม 1.5 เท่า ไปถึง 31 ธ.ค.นี้ พร้อมเพิ่มความช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร่วมกันบริจากคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถนำเงินวงเงินช่วยเหลือหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 2560 ครม. ครั้งนี้จึงอนุมัติขยายระยะเวลาออกไปเป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ส่วนมาตรตการอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันยังไม่มีโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลา จึงให้มีผลต่อไป

นอกจากนี้ได้อนุมัติโครงการพักหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม โดยเพิ่มจำนวนเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการฯ เพิ่มจาก 212,850 คน เป็น 260,389 คน และเพิ่มงบประมาณอีก 859.50 ล้านบาท จาก 1,965.50 ล้านบาทต่อปี รวม 2 ปี เป็น 3,931 ล้านบาท เป็น 2,395.25 ล้านบาทต่อปี รวม 2 ปี เป็น 4,790.50 ล้านบาท