อสังหาฯ ก.ค.เปิดตัว“ลด” รายใหญ่ครอง 87%

อสังหาฯ ก.ค.เปิดตัว“ลด” รายใหญ่ครอง 87%

เอเจนซีฯ เผยอสังหาฯ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เดือน ก.ค. เปิดตัวโครงการลดลง พบกลุ่มบริษัทมหาชนครองสัดส่วน 87% เน้นพัฒนาสินค้าตลาดกลาง-บน ดันราคาขายต่อยูนิตขยับ 15%

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า เดือน ก.ค. 2560 มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เปิดขายใหม่ทั้งหมด 21 โครงการ ลดลงจากเดือนมิ.ย. 2560 จำนวน 13 โครงการ ทำให้จำนวนหน่วยขายและมูลค่าลดลงตาม

โดยเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้ง 21 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 6,375 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 26,976 ล้านบาท บริษัทมหาชนและบริษัทในเครือเปิดตัวมากถึง 87% ของหน่วยขายทั้งหมด เหลือให้บริษัทพัฒนาที่ดินระดับเอสเอ็มอี 13%

พบว่าประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คืออาคารชุด 18,782 ล้านบาท สัดส่วน 70% รองลงมาคือ บ้านเดี่ยว 4,757 ล้านบาท สัดส่วน17% ส่วนอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ 2,930 ล้านบาท สัดส่วน11% ของมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดตามลำดับ

โดยนัยนี้ภาพรวมของการพัฒนาอสังหาฯ ในเดือน ก.ค. หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ราคา 3-5 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ล้านบาท ส่วนอาคารชุดจะเน้นที่ราคา 1-2 ล้านบาท และ 5-10 ล้านบาท ถึงแม้จำนวนหน่วยขาย และมูลค่าโครงการที่ลดลง แต่เนื่องจากมีสินค้าแพงเข้าสู่ตลาดเพิ่ม จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิตในเดือนนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประมาณ 15%

การพัฒนาในเดือน ก.ค.นี้ มีจำนวนหน่วยขายที่มีราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 29% จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโดยรวมของเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยของเดือนมิ.ย. ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ประมาณ 4.232 ล้านบาท แต่เดือนมิ.ย. มีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.672 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างแพงเป็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือน ก.ค. พบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 10 บริษัท คือ พฤกษา เรียลเอสเตท, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ศุภาลัย , ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ , เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ , พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, แสนสิริ , มั่นคงเคหะการ , อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ,เอพี (ไทยแลนด์) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือ และบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง โดยบริษัทมหาชนและบริษัทในเครือเปิดตัวมากถึง 87% ของหน่วยขายทั้งหมด เหลือให้บริษัทพัฒนาที่ดินระดับเอสเอ็มอีอยู่ที่ 13%

เมื่อเทียบอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่เดือน ก.ค.งปีนี้ กับเดือน ก.ค.ปี 2559 ปีนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ลดลง 18 โครงการ หรือลดลง 48% มีจำนวนหน่วยขายลด 7,169 หน่วย หรือลดลง 53% มีมูลค่าลดลง 5,969 ล้านบาท หรือลดลง 18% แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มจาก 2.432 ล้านบาท เป็น 4.232 ล้านบาท หรือ74%

หากพิจารณาภาพรวมใน 7 เดือนแรก 2560 (ม.ค.- ก.ค.) เปรียบเทียบกับ 7 เดือนแรกปี 2559 มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 219 โครงการ ลดลง 14% มีจำนวนหน่วยขายรวม 60,764 หน่วย ลดลง 2% มูลค่าโครงการรวม 211,469 ล้านบาท เพิ่ม 11% และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มจาก 3.101 ล้านบาทเป็น 2.480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น18%

กลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุด คืออาคารชุดจำนวน 34,887 หน่วย หรือ57% รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 18,759 หน่วย 31% และอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 4,374 หน่วย 7%