'คลัง' เฮ!! จัดเก็บรายได้ทะลุเป้า9.3พันล้าน

'คลัง' เฮ!! จัดเก็บรายได้ทะลุเป้า9.3พันล้าน

"กระทรวง​​​คลัง" เผยจัดเก็บรายได้ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านบาท เกินเป้า 9.3 พันล้านบาท ชู "สรรพสามิต" แชมป์ ส่วน "สรรพากร-กรมศุลฯ" ยังต่ำเป้า

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-มี.ค. 60) ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.04 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 9.3 พันล้านบาท หรือ 0.9% เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 2.52 หมื่นล้านบาท หรือ 37.8% และการนำส่งรายได้ของกรมสรรพสามิต สูงกว่าประมาณการ 4,020 ล้านบาท หรือ 1.5%
 
สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-มี.ค. 60) อยู่ที่ 7.44 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.32 หมื่นล้านบาท หรือ 1.7% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.37 หมื่นล้านบาท หรือ 3.6%, ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จับเก็บได้ 1,890 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 4.6 พันล้านบาท หรือ 70.9% ขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 8,130 ล้านบาท หรือ 4.9% เนื่องจากภาษีจากค่าบริการและจำหน่ายกำไร (ภ.ง.ด. 54) ภาษีกำไรสุทธิ (ภ.ง.ด. 50) และภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด. 53) จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวมที่ 2.79 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 4,020 ล้านบาท หรือ 1.5% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมัน สูงกว่าประมาณการ 9,030 ล้านบาท หรือ 9.3% เนื่องจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันเบนซินสูงกว่าประมาณการ รวมทั้งมีการจัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบนไอพ่น และน้ำมันหล่อลื่น รวมถึงภาษีเบียร์ ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 4,710 ล้านบาท หรือ 11.2% ขณะที่กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม อยู่ที่ 5.25 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,330 ล้านบาท หรือ 13.7% เนื่องจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย 9,200 ล้านบาท หรือ 15.4% จากการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี