ผู้ประกอบการเชื่อส่งออกปีนี้ขยายตัว 1-5%

ผู้ประกอบการเชื่อส่งออกปีนี้ขยายตัว 1-5%

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เชื่อส่งออกปีนี้โต 1-5% หวั่นนโยบายการค้า "ทรัมป์"

นางณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เปิดเผยทิศทางการส่งออกและการลงไทยปี 2560 ว่า ผลสำรวจพบว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ร้อยละ 65 เห็นว่าทิศทางการส่งออกไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1-5 รองลงมาร้อยละ 25 ระบุว่าส่งออกปีนี้โตร้อยละ 6-10 ขณะที่ร้อยละ 10 ระบุว่าขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป ส่วนผู้ที่มีมุมมองว่าการส่งออกปีนี้จะหดตัวร้อยละ 100 ระบุว่าการส่งออกจะหดตัวร้อยละ 1-5

ด้านปัจจัยสนับสนุน ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.96 ภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 51.06 ระบุว่า ผลจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าที่ใช้นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ขณะที่ร้อยละ 46.81 ระบุว่า ตลาดกลุ่ม CLMV ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจสูง รวมถึงความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดเกิดใหม่ เช่น แอฟริกา ลาตินอเมริกา เป็นต้น และร้อยละ 34.04 ระบุว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้น และร้อยละ 25.53 ระบุว่าการผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางการค้าชายแดนและผ่านแดน

ส่วนปัจจัยที่กังวลต่อการส่งออก ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.23 ระบุว่านโยบายด้านการค้าของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีแนวโน้มสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า รองลงมาร้อยละ 53.85 ระบุว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจไม่แข็งแกร่งตามที่คาดหมาย และร้อยละ 46.15 ระบุว่า ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการ ร้อยละ 64 ระบุว่าควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อรองรับกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกอาจชะลอตัวลง จากนโยบายใหม่ของสหรัฐ รองลงมาร้อยละ 48 ระบุว่าควรขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ เช่น BRICS เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง เป็นต้น