เบตเตอร์เวิลด์ผนึกเอ็กโก้ศึกษาแผนลงทุนผลิตไฟฟ้าขยะ

เบตเตอร์เวิลด์ผนึกเอ็กโก้ศึกษาแผนลงทุนผลิตไฟฟ้าขยะ

“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” เร่งเครื่องลุยธุรกิจโรงไฟฟ้า หลังนโยบายภาครัฐเอื้อ ล่าสุดจับมือ "เอ็กโก้"ศึกษาแผนลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานขยะร่วมกัน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้นำในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งฝังกลบ เผาทำลายนำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทนรายเดียวในไทย กล่าวว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ หลังภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้า จากวัตถุดิบกากอุตสาหกรรมออกมาแล้ว ถือเป็นผลดีที่ทำให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการขยายธุรกิจชัดเจนขึ้น 

ประกอบกับบริษัทสามารถพัฒนาเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม จนอยู่ในระดับที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทนี้ หลังจากใช้เวลาพัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี และประการสำคัญโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมโรงแรกของบริษัท ถือเป็นโครงการนำร่องจะเริ่มเชื่อมต่อสายส่งเพื่อจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ปลายปีนี้ตามเป้าที่กำหนดไว้ 

“BWG ขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้าน สำหรับการเร่งขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งจากกากอุตสาหกรรม (Refuse Derived Fuel Project-RDF) สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า จนปัจจุบันมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็ง ที่มีคุณสมบัติค่าความร้อนใกล้เคียงกับถ่านหินรวมกัน 2 เฟสถึงวันละ 600 ตัน รองรับการขยายโรงไฟฟ้าได้อย่างคล่องตัว 

นอกเหนือจากรองรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ กำลังผลิตขนาด 9.4 เมกะวัตต์ ที่นำร่องเป็นโครงการแรกในไทย ซึ่งจะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี 2560  และในอนาคตยังเพิ่มกำลังการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็ง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นได้  เพราะแต่ละปีจะมีกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายเกิดขึ้นถึงกว่า 30 ล้านตัน จึงรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก และถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว”

หลังจากนี้จะเห็นการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญในหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาและพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร และการลงทุนด้วยตัวเอง ผ่านบริษัทย่อย ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการลงทุนในโครงการแรก 

ล่าสุด BWG ร่วมมือกับ EGCO Group ศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยายตัว เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2559 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO Group) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการร่วมกัน ในฐานะที่ EGCO Group เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย และบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกากอุตสาหกรรม 

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า จะช่วยให้โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม มีช่องทางการเติบโตเพิ่มขึ้น