3 ปีคอนโดแนวรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ 1.1 แสนยูนิต

3 ปีคอนโดแนวรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ 1.1 แสนยูนิต

เอเจนซี่ฯ ระบุคอนโดแนวรถไฟฟ้า สร้างเสร็จ 6-35 เดือนกว่า 1.1 แสนยูนิต

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด กล่าวว่า คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จ ในระยะ 6-35 เดือน หรือไม่เกิน 3 ปี มีประมาณ 114,959 ยูนิต ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดที่เสร็จมาในเวลาไม่ถึง 6 เดือน  

ในจำนวนนี้พบว่า มีผู้เข้าอยู่อาศัยแล้ว 82,356 ยูนิตหรือ 72% ของทั้งหมด แสดงว่ามีการเก็งกำไรน้อย มียูนิตที่ยังว่างอยู่ 32,603 ยูนิต หรือ 28% เท่านั้น เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดยังพบว่า ผู้ที่ซื้ออยู่มีอยู่ประมาณ 65,590 ยูนิต หรือราว 80% ของหน่วยที่มีผู้เข้าอยู่ทั้งหมด ที่เหลือ 16,766 ยูนิต เป็นยูนิตที่มีผู้เช่าอยู่ การที่มีผู้เช่าอยู่ไม่มากนักเพียงหนึ่งในห้าแสดงว่า การเก็งกำไรยังมีไม่มากนัก