'พลัส พร็อพเพอร์ตี้' ลงนามความร่วมมือกับสวนสุนันทา

'พลัส พร็อพเพอร์ตี้' ลงนามความร่วมมือกับสวนสุนันทา

'พลัส พร็อพเพอร์ตี้' ลงนามความร่วมมือกับสวนสุนันทา สร้างบุคลากรเข้าสู่สายงานการบริหารทรัพยากรอาคาร

นายชาญ ศิริรัตน์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้