เผยดัชนีราคาคอนโดไตรมาส 2/59 เพิ่มขึ้นมากสุด 5.9%

เผยดัชนีราคาคอนโดไตรมาส 2/59 เพิ่มขึ้นมากสุด 5.9%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เผยดัชนีราคาคอนโดฯพื้นที่ กทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ ไตรมาส 2/59 เพิ่มขึ้นมากสุด 5.9% ส่วนบ้านเดี่ยวเพิ่ม 1.6%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาห้องชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ในไตรมาส 2 ปี 2559 พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นมากสุด 5.9% โดยพื้นที่พญาไท-ราชเทวี พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น พื้นที่สีลม-สาทร-บางรัก พื้นที่นนทบุรี และพื้นที่ปทุมวัน ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ส่วนบ้านเดียว ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 1.6% และทาวเฮ้าส์ เพิ่มขึ้น 2.3

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และใช้ฐานข้อมูลการสำรวจเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว ต่อมาในครึ่งปีหลัง ปี 2556 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 และขยายพื้นที่สำรวจให้ครอบคลุมทั้ง กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมหนาแน่น

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์จัดทำอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2554 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และใช้ฐานข้อมูลการสำรวจใน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต่อมาในครึ่งปีแรก ปี 2557 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 ในปี 2558 เป็นต้นมา

จากนั้นศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์จากรายครึ่งปีเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่งวดไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นต้นมา โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน และล่าสุดได้ปรับปรุงและพัฒนาโดยการขยายพื้นที่ในการจัดทำดัชนีราคาห้องชุดและเพิ่มความถี่ในการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาห้องชุด ราคาบ้านเดี่ยว และราคาทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ระหว่างการขาย และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาในตลาดปัจจุบันมากที่สุด

สำหรับดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า

- ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 2.9%
- ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 4.2%
- ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 5.9%
- ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 4.7%

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่พญาไท-ราชเทวี พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น พื้นที่สีลม-สาทร-บางรัก พื้นที่นนทบุรี และพื้นที่ปทุมวัน

ส่วน ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559ปรับเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น

- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 1.7%
- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 1.5%

และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น

- ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 2.2%
- ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 2.4%