อัด '3ค่ายมือถือ' ปมเก็บค่าบริการเกินจริงจากสัญญา

อัด '3ค่ายมือถือ' ปมเก็บค่าบริการเกินจริงจากสัญญา

"ชาญชัย" อัด "3 ค่ายมือถือ" ปมเก็บค่าบริการเกินจริงจากสัญญา ผิดเงื่อนไข-กม. จี้ “กสทช.” เร่งบี้คืนเงินให้ผู้บริโภค

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ในฐานะอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณี 3 บริษัทค่ายมือถือ แถลงข่าวคัดค้าน กสทช. ในการกำกับดูแลกำหนดเพดานอัตราค่าโทรศัพท์มือถือ โดยยืนยันว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัทในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หรือทรูมูฟ ว่า เมื่อได้เริ่มเข้าประมูล บริษัทเหล่านี้รับทราบอยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าประมูลใบอนุญาต หมวด 6 (เงื่อนไขในการอนุญาต) เช่น ข้อ 14 เงื่อนไขในการอนุญาต แบบที่ 3

นายชาญชัย กล่าวว่า ตลอดจนระเบียบประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดที่คณะกรรมการฯกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือข้อ20 (5) ที่ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีความชัดเจนและให้บริการที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบริการเสียง และบริการข้อมูล โดยเฉลี่ยแล้วต้องต่ำกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้คลื่นย่านความถี่ 2.1GHz ณ วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หมายถึง บริการคลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่น900 MHz ต้องคิดอัตราค่าบริการต่ำกว่าอัตราคลื่นความถี่2.1GHz ในวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคิดราคาค่าบริการตามการใช้โทรศัพท์จริง (โดยคิดเป็นวินาที ไม่ใช่เหมาคิดเป็นนาที)

นายชาญชัย กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2556 เห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 27GHz คือ บริการเสียง 0.82 บาท/นาที บริการข้อความสั้น(SMS) 1.33บาท/ข้อความ บริการข้อความมัลติมีเดียและบริการอินเตอร์เน็ต 0.28 บาท/MB และประกาศคณะกรรมการฉบับที่สอง ย่านความถี่ 1800 MHz และย่าน 900 MHz กำหนดอัตราต้องต่ำกว่าย่านความถี่ 2.1 GHz ดังนี้ บริการเสียง0.69 บาท/ นาที บริการข้อความสั้น(SMS) 1.15 บาท/ข้อความ บริการข้อความมัลติมีเดีย 3.11 บาท/ข้อความ บริการอินเตอร์เน็ต 0.26 บาท / MB

นายชาญชัย กล่าวว่า ทั้งหมดนี้คือ ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าประมูลเพื่อให้ได้ใบอนุญาต และทั้ง 3 บริษัทรับทราบเป็นอย่างดี และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศ กฎเกณฑ์โดยเคร่งครัด และจะต้องคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง มิใช่กระทำการฉ้อฉลโดยโฆษณาหลอกลวง หรือเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ หรือต่อรอง หรือคิดราคาค่าโทรเกินจริงจากเงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นนาทีละ1.50บาท/ นาที รวมถึงการคิดอัตราค่าบริการส่งข้อความสั้น ที่นาทีละ3-5 บาท หรือไม่

นายชาญชัย กล่าวว่า ซึ่งรวมถึงข้อความมัลติมีเดียที่แพงเกินจริงจากเงื่อนไขกำหนด ซึ่งจะผิดทั้งกฎหมาย จะผิดทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าประกวดราคา (ทีโออาร์) และที่ทั้ง 3 บริษัทเก็บเงินเกินจากประชาชนไปแล้ว จะต้องคืนเงินให้ประชาชนผู้ใช้บริการทุกหมายเลข แม้เจ้าของหมายเลขจะไม่ได้ร้องเรียนต่อ กสทช. แต่เหตุใดจึงปล่อยปละเลยมาตลอด 2 ปี จึงควรแก้ไขอำนาจ กสทช. ในการกำกับดูแลในกฎหมายใหม่เพราะให้อำนาจเบ็ดเสร็จและก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายหรือไม่