ตั้งเป้าแฟชั่นไทยขึ้นเบอร์ 1 ในอาเซียน

ตั้งเป้าแฟชั่นไทยขึ้นเบอร์ 1 ในอาเซียน

"อรรชกา" ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของอาเซียน พร้อมก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 4 ของเอเชีย คาดปีหน้ามูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านบาท

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นในอาเซียน และเป็นเมืองแฟชั่นที่สำคัญของโลกในอนาคต โดยปัจจุบันไทยอยู่ที่อันดับที่ 5 ของเอเชีย รองจากญี่ปุ่น เซียงไฮ้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ส่วนเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ 6 และกำลังเร่งแข่งกับไทย

“โดยในเบื้องต้นไทยมีแผนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นให้แซงหน้าประเทศสิงคโปร์ ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย ซึ่งการรวมกลุ่มเครือข่ายแฟชั่นนี้ จะช่วยสร้างความเข็มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ นำเทรนแฟชั่นใหม่ๆเข้ามาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในภูมิภาคนี้” นางอรรชกา กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายรายได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นขยายตัวให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาทภายในปี 2560 เพิ่มจากปี 2558 ที่มีมูลค่าการค้า รวม 6.2 แสนล้านบาท โดยจะพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่น 4 สาขา ประกอบด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และธุรกิจสินค้าและวัสดุเครื่องประดับแฟชั่นให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยยกระดับขึ้นมาสู่ระดับนานาชาติได้