'แจส โมบาย'ไม่จ่าย จะโดนอะไรบ้าง?

'แจส โมบาย'ไม่จ่าย จะโดนอะไรบ้าง?

เบี้ยวจ่ายค่าประมูล4จี "แจส โมบาย" จะโดนอะไรบ้าง?

หลังจาก บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่นำเงินค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ งวดแรก 8,040 ล้านบาท มาจ่ายให้ กสทช. จากยอดมูลค่า 75,654 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน ส่วนที่เหลือเป็นแบงก์การันตี ประมาณ 67,600 ล้านบาท

หลังหมดเวลา 16.30 น. ในวันนี้แล้วนั้น กสทช. เตรียมหารืออัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากแจส โมบาย หลังเบี้ยวจ่ายค่าประมูล

สำหรับ ทางเลือกเมื่อแจสไม่มาจ่ายเงินตามกำหนดไว้ คือ 1.จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือ กทค. เพื่อดำเนินการประมูลใหม่ภายใน 4 เดือน และ2.จะให้สิทธิกับผู้เข้าประมูลที่เสนอราคาประมูลในลำดับถัดมา ว่าจะรับเงื่อนไขในราคาที่แจสประมูล 75,000 ล้านบาท ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่า กทค.จะยืดเงินค้ำประกัน 644 ล้านบาท ที่เป็นเช็คเงินสดจากแจส โมบายสามารถขึ้นเงินได้ทันที หรือไม่