ธอส.เตรียมปล่อยกู้ 3.2 หมื่นลบ.

ธอส.เตรียมปล่อยกู้ 3.2 หมื่นลบ.

ธอส.เตรียมปล่อยกู้วงเงิน 3.2 หมื่นลบ.จัดแพ็คเกจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษปีแรก หวังเพิ่มโอกาสให้ประชาชน

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ธอส. ในฐานะสถาบันการเงิน เฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจหลักในการตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ จึงได้จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 32,000 ล้านบาท แบ่งเป็น แพ็คเกจที่ 1 สินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐและกลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

แพ็คเกจที่ 2 สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

แพ็คเกจที่ 3 สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ FAST TRACK/REGIONAL FAST TRACK และลูกค้ารายย่อยโครงการ POST FINANCE ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

“แพ็คเกจสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไตรมาส 1 ปี 2559 นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การให้กู้ที่หลากหลาย อาทิ ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคาร ไถ่ถอนจำนอง ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.(เฉพาะกลุ่มบุคลากรภาครัฐ) และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี พร้อมมั่นใจว่าแพ็จเกจ สินเชื่อดังกล่าว จะสามารถช่วยสนับสนุนให้การปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย"นางไลวรรณ กล่าว