พาณิชย์เตรียมถกเอกชนฟังปัญหาธุรกิจ 20-21ม.ค.

พาณิชย์เตรียมถกเอกชนฟังปัญหาธุรกิจ 20-21ม.ค.

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมหารือภาคเอกชน พร้อมรับฟังปัญหาธุรกิจเพิ่มความสามารถแข่งขัน 20-21 ม.ค. 59

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญภาคเอกชนและภาคธุรกิจต่างๆ มาร่วมหารือรับฟังนโยบายและร่วมกันในการผลักดันการส่งออกใน ปี 2559 โดยจะมีตัวแทนจากภาคราชการและเอกชนรวม ประมาณ 800 คน เปิดรับฟังความคิดเห็นแยกออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างใกล้ชิดและจะมีการนำคำถามของภาคเอกชนและภาคธุรกิจมาสรุป เพื่อพิจารณาในการแก้ไขปัญหาและกฎระเบียบในการทำการค้า ให้ได้รับการแก้ไข โดยกระทรวงพาณิชย์จะมีคำตอบในการจัดการ เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและภาคเอกชนในอนาคตโดยแผนการจัดการนั้นจะต้องครอบคลุม รองรับเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ดีนัก และราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับต่ำ