'ออมสิน' ปล่อยสินเชื่อซอฟโลนต์แสนล้านหมดแล้ว

'ออมสิน' ปล่อยสินเชื่อซอฟโลนต์แสนล้านหมดแล้ว

ธนาคารออมสิน เผยปล่อยสินเชื่อซอฟโลนต์วงเงิน 100,000 ล้านบาทหมดแล้ว ไทยพาณิชย์อันดับ 1 กู้สูงสุด 20,000 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ โครงการสินเชื่อซอฟโลนต์ 100,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ได้เบิกจ่ายเงินกู้ให้สถาบันการเงินทั้ง 17 แห่ง ไปครบวงเงินทั้งหมดแล้ว โดยมีเอสเอ็มอีที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 10,000 ราย คิดเป็นวงเงินปล่อยกู้เฉลี่ยที่รายละ 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีธนาคารที่มีการขอเบิกเงินกู้มากที่สุดได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มียอดเบิกเงินซอฟโลนต์กว่า 20,000 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย มียอดเบิกซอฟโลนต์แห่งละกว่า 10,000 ล้านบาท และมีอีก 1 ธนาคารที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้ทันเพราะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร แต่ปรากฎว่าเงินหมดก่อน

"โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว และเพื่อช่วยสร้างขีดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังเป็นแหล่งทุนสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี คาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง"

สำหรับโครงการซอฟโลนต์ เป็นโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 4 % มีระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี โดยจะใช้สภาพคล่องของธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ รวม 18 แห่ง ในอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อปี เพื่อนำปล่อยกู้โดยตรงให้กับผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่พลาดหวังในโครงการนี้ โดยเฉพาะลูกค้าที่มายื่นขอสินเชื่อซอฟโลนต์จากธนาคารออมสินมีวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ธนาคารอนุมัติได้เพียง 4,000 - 5,000 ล้านบาท ในส่วนของเอสเอ็มอีที่ไม่ได้สินเชื่อซอฟโลนต์ ธนาคารได้จะออกสินเชื่อเพื่อช่วยเอสเอ็มอีกลุ่มดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกที่ 5 % ปีต่อไปคิดดอกเบี้ยเท่ากับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์มอาร์) และเพิ่มเป็นเอ็มอาร์อาร์ บวก 1.5 % ซึ่งเชื่อว่าแต่ละแบงก์จะทยอยเปิดตัวสินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยลูกค้าที่พลาดหวังจากโครงการนี้เช่นกัน