Corporate News (26 พ.ย.58)

Corporate News (26 พ.ย.58)

TRUE ถือ, EGCO ถือ, MC ซื้อ, IRPC ซื้อ, PTTGC ซื้อ, SCC ซื้อ

TRUE    ถือ    ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท

TRUE : นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เงินที่นำมาชำระค่าประมูลงวดแรก มาจากเงินสดในมือ (Cash balance) ของ TRUE ก่อนประมูล ซึ่งมีอยู่กว่า 20,000 ล้านบาท ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า บริษัทไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำมาชำระค่าประมูลคลื่น 1800 MHz ทำให้ต้องมีการเพิ่มทุนนั้น ขอยืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือ ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่มีแผนเพิ่มทุน ส่วนในอนาคตต้องดูการประมูลคลื่น 900 MHz ก่อนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร (ข่าวหุ้น)

EGCO   ถือ   ราคาพื้นฐาน 168 บาท

EGCO : นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทตั้งเป้ารักษาอัตรการเติบโตของกำไรเฉลี่ยที่ 6% ต่อปี และระดับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 10% จากการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตั้งเป้าหมายมีกำไร 10,000 ล้านบาท ในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในปี 2563 จะมีสัดส่วนรายได้จากในประเทศ 50% และจากต่างประเทศ 50% จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนรายได้จากในประเทศ 63% และจากต่างประเทศ 37% (ข่าวหุ้น)

MC     ซื้อ    Consensus 16.00 บาท

MC : นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีหน้าบริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้เติบโตราว 15% จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้เติบโตประมาณ 10-12% ซึ่งจะมีการขยายจุดขายเพิ่ม 40 สาขา รวมถึงจะมีการเปิดจุดขายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภายใต้แบรนด์ แม็ค แม็ค (mc mc) อีก 20 สาขา จากปีนี้ที่จะมีการเปิดจุดขาย 10 สาขา ซึ่งได้เปิดไปแล้ว 9 สาขาในปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายในระยะยาวจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 5% ในอนาคต จากระดับ 2% ในขณะนี้ (ข่าวหุ้น)

Sector News

กลุ่มพลังงาน : คงน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดในกลุ่มพลังานและปิโตรเคมีจาก forward 2559 P/BV ที่ถูกที่สุดเพียง 0.8 เท่า ซึ่งเป็นระดับเดียวกับวัฏจักรน้ำมันล่าสุดในปี 2551 กำไรสุทธิในปี 2559 น่าจะเติบโต 115%yoy จากฐานที่ต่ำมากในปี 2558 ผู้ประกอบการปลายน้ำมีความน่าสนใจกว่า และเราแนะนำหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีที่เน้นโอเลฟินส์และอนุพันธ์ ความล่าช้าของอุปทานโอเลฟินส์ใหม่บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่สดใสของกลุ่มโอเลฟินส์ ซึ่งได้แก่ IRPC, PTTGC และ SCC ถึงปี 2561 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

                  IRPC       ซื้อ     ราคาพื้นฐาน   6.50 บาท
                  PTTGC    ซื้อ     ราคาพื้นฐาน   73.00 บาท
                  SCC        ซื้อ     ราคาพื้นฐาน   630 บาท