เผย 9 เดือนแรกยอดโอน 1.32 แสนยูนิต เพิ่ม 6%

เผย 9 เดือนแรกยอดโอน 1.32 แสนยูนิต เพิ่ม 6%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยยอดโอนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 9 เดือนแรก ยอดรวม1.32 แสนยูนิตเพิ่มขึ้น 6% ชี้ยอดโอนคอนโดฯมากสุด 4.81 หมื่นยูนิต

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่า 3 ไตรมาสแรกปี 2558 มีจำนวนรวมประมาณ 132,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสแรกปี 2557 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 124,100 ยูนิต แบ่งเป็นยอดโอนในเดือนม.ค. ประมาณ 11,300 ยูนิต เดือนก.พ. ประมาณ 13,000 ยูนิต เดือนมี.ค.ประมาณ 15,700 ยูนิต เดือนเม.ย.ประมาณ 12,900 ยูนิต เดือนพ.ค.ประมาณ 14,000 ยูนิต เดือนมิ.ย.ประมาณ 15,500 ยูนิต เดือนก.ค. ประมาณ 12,300 ยูนิต เดือนส.ค. ประมาณ 14,500 ยูนิต และเดือนก.ย.ประมาณ 14,900 ยูนิต

โดยแบ่งเป็นยอดโอนกรรมสิทธ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จำนวน 48,100 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 36 % รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 46,200 ยูนิต สัดส่วน 35% บ้านเดี่ยว 22,400 ยูนิต สัดส่วน17% อาคารพาณิชย์ 10,200 ยูนิต สัดส่วน 8% ที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณ 5,000 ยูนิต

ส่วนในแง่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ มีมูลค่ารวมกันประมาณ 321,400 ล้านบาท แบ่งเป็น ห้องชุดมีมูลค่าการโอนประมาณ 108,700 ล้านบาท สัดส่วน 34 % บ้านเดี่ยว มีมูลค่าการโอนประมาณ 97,800 ล้านบาท สัดส่วน 30% ทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่าการโอนประมาณ 68,900 ล้านบาท สัดส่วน 21% อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าการโอนประมาณ 34,200 ล้านบาท สัดส่วน 11% และบ้านแฝด มีมูลค่าการโอน 11,800 ล้านบาท สัดส่วน 4%

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 36,400 หน่วย ในจังหวัดนนทบุรีประมาณ 5,400 หน่วย จังหวัดสมุทรปราการประมาณ 3,400 หน่วย จังหวัดปทุมธานีประมาณ 2,200 หน่วย จังหวัดสมุทรสาครประมาณ 400 หน่วย และจังหวัดนครปฐมประมาณ 360 หน่วย พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯอยู่ที่ประมาณ 27.4 ตารางเมตร ส่วนในจังหวัดปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ 28.3 ตารางเมตร