มท.ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิโอน ขาย จำนองอสังหาฯ0.01%

มท.ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิโอน ขาย จำนองอสังหาฯ0.01%

"อนุพงษ์"สนองนโยบายการคลังรัฐบาล ประกาศลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิโอน ขาย จำนองอสังหาฯ0.01%ออกไป 6 เดือน เริ่มพรุ่งนี้

กระทรวงมหาดไทย-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้แก่ มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนการซื้อขายและการจำนองอาคารและที่ดินให้แก่ประชาชน และเพื่อให้มีการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

รวมถึงเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งในกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน และห้องชุดในอาคารชุด โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจดทะเบียนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้าน ที่ดิน และห้องชุด จะลดค่าธรรมเนียมจากอัตราร้อยละ 2 เป็นอัตราร้อยละ 0.01 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 59

"มาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการซื้อขายมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดความเชื่อมั่นและเกิดการลงทุนภายในประเทศมากยิ่งขึ้นต่อไป"รมว.มหาดไทย กล่าว