คาดมาตรการอสังหาฯกระตุ้นหนุนธุรกิจปีนี้โต13%

คาดมาตรการอสังหาฯกระตุ้นหนุนธุรกิจปีนี้โต13%

นายกสมาคมอาคารชุดไทย คาด มาตรการอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล จะช่วยกระตุ้นธุรกิจปีนี้โต 13% จากเดิมคาดโตแค่ 5%

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล จะช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวได้ดีขึ้น จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 13 ในปีนี้ ส่วนปีหน้าจะขยายตัวได้ร้อยละ 5-10 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ ร้อยละ 0-5 ส่วนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปีนี้จะอยู่ที่ 3.3 แสนล้านบาท จากเดิมคาดว่า อยู่ที่ 3.1 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในแต่ละปีมีมูลค่าประมาน 5 แสนล้านบาท และเป็นธุรกิจที่มีผลต่อธุรกิจต่อเนื่อง 2.9 เท่า หรือ 1.7-1.8 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12-13 ต่อจีดีพี