ยอดจองซื้อที่อยู่อาศัยงานบ้านและคอนโดพุ่ง3พันล.

ยอดจองซื้อที่อยู่อาศัยงานบ้านและคอนโดพุ่ง3พันล.

ยอดจองซื้อที่อยู่อาศัยในงานมหกรรมบ้านและคอนโดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท มั่นใจมาตรการกระตุ้นอสังหาฯดันตลาดขยายตัวมากขึ้น

นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 กล่าวว่า งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 ได้รับผลตอบรับดีกว่าที่คาดไว้ โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย ร่วมระดมโครงการอสังหาฯ ทุกประเภทมากกว่า 1,000 โครงการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ อีกทั้งยังมีบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำมากมายมานำเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งตลอด 4 วัน มีผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งนี้กว่า 100,000 คน และมียอดจองซื้อที่อยู่อาศัยในงานครั้งนี้กว่า 3,000 ล้านบาท

สำหรับด้านยอดขายในงานโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจจองซื้อมากที่สุดยังคงเป็นสินค้าประเภทคอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 79.97 รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 10.75 บ้านเดี่ยวร้อยละ 8.06 ที่เหลือเป็นสินค้าประเภทบ้านแฝดและอื่น ๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และคาดว่าหลังจากจบงานจะมียอดขายตามมาอีกจำนวนหนึ่งเท่าตัว ทั้งนี้ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ากลุ่มคนเดินงานครั้งนี้เป็นกลุ่มเรียลดีมานด์ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมั่นใจต่อสภาพตลาดและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธต่างแข่งขันกันจัดแคมเปญลดแลกแจกแถมดึงดูดความสนใจของลูกค้ากันอย่างคึกคัก ส่วนทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็งัดกลยุทธ์ด้านการให้บริการสินเชื่อช่วยจูงใจลูกค้าให้เกิดการตัดสินใจซื้ออีกทางหนึ่งโดยมียอดขอสินเชื่อภายในงานกว่า 10,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดงานครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร กว่าร้อยละ 56 รองลงมา นนทบุรี ประมาณร้อยละ 12 และ 5 จังหวัดปริมณฑล ประมาณร้อยละ 32 ประเภทที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 38 หอพัก แฟลต อพาร์ทเม้นท์ร้อยละ 17 ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมร้อยละ 16 ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และอื่น ๆ ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนประเภทที่อยู่อาศัยที่จะซื้อในอนาคตร้อยละ 87 ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ และร้อยละ 13 เป็นบ้านมือ 2 ระยะเวลาที่ต้องการซื้อในอนาคต 1-2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 20 ระยะเวลา 6-12 เดือน ร้อยละ 17 และระยะเวลา 1-3 เดือน ร้อยละ 13 ทั้งนี้ ผลสำรวจด้านงบประมาณการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทระบุว่า ผู้เข้าชมงานร้อยละ 34 ต้องการที่อยู่อาศัยระดับ ราคา 1-2 ล้านบาท อีกร้อยละ 25 ต้องการระดับราคา 2-3 ล้านบาท ร้อยละ 18 ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท และร้อยละ 10 ต้องการ 4-6 ล้านบาท และมีเพียงร้อยละ 8 ที่สนใจที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท

สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางคณะกรรมการจัดงานและ 3 สมาคมมองว่างานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 ประสบความสำเร็จเกินที่ตั้งเป้าไว้ แม้ว่ายังมีประชาชนที่รอมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ หรือไตรมาสแรกปี 2559 เมื่อมาตรการระยะสั้นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะได้เห็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวมากขึ้น