'สุพันธ์'เล็งเสนอ'กกร.'ถกค่าแรงทั่วประเทศ

'สุพันธ์'เล็งเสนอ'กกร.'ถกค่าแรงทั่วประเทศ

"สุพันธุ์" เตรียมเสนอที่ประชุม กกร. พิจารณาเรื่องการปรับค่าแรงทั่วประเทศในการประชุมเดือนหน้า ชี้ค่าแรงขั้นต่ำไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึง การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะถึงกำหนดที่ต้องปรับขึ้นในปี 2559 ว่า ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศไม่ควรจะเท่ากันทุกพื้นที่ ควรกลับไปใช้กลไกไตรภาคีในแต่ละจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง พิจารณาสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ เช่น เงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แล้ว อีกทั้งต้องพิจารณาถึงความสามารถในการจ้างงานของนายจ้างด้วย หากรัฐบาลยังคงยืนยันเดินหน้าค่าแรงทั่วประเทศเท่ากันต่อไป เอสเอ็มอี ขนาดเล็ก และ ขนาดกลางจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ขณะที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเหยียดชาติ แต่มองว่าประเทศไทยจ่ายค่าแรงสูงกว่า และยังดูแลสวัสดิการอื่นๆให้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทาง สภาอุตฯ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะนำเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ เข้าสู่ที่ประชุม กกร. ที่จะมีขึ้นต้นเดือนหน้า ทั้งนี้ภาคเอกชนไม่อยากให้เรื่องการปรับขึ้นค่าแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพราะว่าผู้ที่จ่ายค่าแรงเป็นผู้ประกอบคือผู้ประกอบการไม่ใช่นักการเมือง