ภาวะเงินตราต่างประเทศ (27 ม.ค.58)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (27 ม.ค.58)

บาทนิ่งรอแบงก์ชาติ ยูโรฟื้น

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)