ช.การช่างขายหุ้น'บีเอ็มซีแอล'1,025ล้านหุ้น

ช.การช่างขายหุ้น'บีเอ็มซีแอล'1,025ล้านหุ้น

บอร์ด "ช.การช่าง" ให้ขายหุ้น "BMCL" จำนวน1,025ล้านหุ้น มูลค่า 1,691 ล้านบาท

บมจ.ช.การช่าง(CK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ(BMCL)ให้แก่นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ จำนวน 785,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,295,250,000 บาท และขายหุ้นของ BMCL ให้กับบริษัทที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 240,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 396,000,000 บาท