Company Focus:IRPC_280757

Company Focus:IRPC_280757

ธุรกิจปกติใน 2Q57 คาดว่ายังขาดทุน

คาดกำไรสุทธิลดลงมาก

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ IRPC ใน 2Q57 จะปรับลดลง 45% QoQ อยู่ที่ 188 ล้านบาท เนื่องจากค่าการกลั่นพื้นฐานรวมทุกธุรกิจ (Market GIM) ลดลง 44% QoQ มาอยู่ที่ 5.4 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่ตํ่าว่าจุดคุ้มทุน แม้ว่า IRPC จะคงกำลังผลิตเฉลี่ย 1.7 แสนบาร์เรลต่อวัน และมีการรับรู้กำไรจาก Hedging และ Stock รวมกว่า 1.7 พันล้านบาท แต่เนื่องจาก IRPC จะมีต้นทุนในการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 9.3 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มจากระดับปกติที่ 8.5 เหรียญต่อบาร์เรล ส่วนหนึ่งสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หน่วย VGO/HT ต้นเดือน มิ.ย. ทำให้เราคาดว่า IRPC ยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติรวม 2.5 พันล้านบาท

มีโอกาสปรับกำไรปี 2557 ลง

เราจะปรับประมาณการกำไรสุทธิของปี 2557 ลงหลังจากที่ IRPC ประกาศผลประกอบการ เพื่อสะท้อนผลจากเหตุเพลิงไหม้หน่วย VGO/HT จากข้อมูลของบริษัทเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่การซ่อมแซมจะล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมที่คาดว่าจะกลับมาเดินเครื่องการผลิตเต็มที่ภายใน 3 เดือน แต่หลังการตรวจสอบคาดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขณะที่เงินประกันในส่วนค่าเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจจะเริ่มรับรู้ในปี 2558 ผลกระทบดังกล่าวทำให้เราต้องปรับลดกำไรสุทธิปี 2557 ลงประมาณ 1 พันล้านบาท แต่ปรับเพิ่มกำไรสุทธิปี 2558 ขึ้น 400 ล้านบาท เพื่อสะท้อนผลกระทบดังกล่าว

การเติบโต ยังคงต้องรอโครงการ HUV ปลาย 3Q58

เราคาดว่าแนวโน้มกำไรในช่วงครึ่งปีหลังยังอ่อนแอจากต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่งมาก ขณะที่การเริ่มโครงการ Delta ที่จะช่วยลดต้นทุนผลิตจากความสามารถในการเลือกนํ้ามันดิบเข้ากลั่นที่ดีขึ้น และการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จะถูกจำกัดด้วยผลกระทบของเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในปีนี้ไม่ชัดเจน ขณะที่โครงการ HUV ที่มีความคืบหน้าไปกว่า 80% เป็นโครงการสำคัญใน Phoenix Project (นำนํ้ามันเตาไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี) ยังต้องรอไปถึงปลาย 3Q58 โดยIRPC คาดว่าจะช่วยให้ค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้น 3 – 5 เหรียญต่อบาร์เรล หากทั้งสองโครงการเริ่มดำเนินงาน

ขาดปัจจัยบวกสนับสนุนการลงทุนในระยะสั้น

แม้ว่าราคาหุ้นในตลาดจะมี Upside จากมูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินที่ 3.70 บาท แต่ เรามองว่า IRPC ยังไม่น่าสนใจในการลงทุนเนื่องจากระยะสั้นราคาหุ้นน่าจะถูกดดันจาก (1) แนวโน้มกำไร 2H57 ยังคงอ่อนแอต่อเนื่อง และ (2) การกลับมาผลิตของหน่วย VGO/HT ที่ล่าช้ากว่าคาด ขณะที่โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยังคงต้องรอไปถึงปลายปี 2558 ทำให้เรายังคงแนะนำ “ขาย”

Investment Case

IRPC ดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยผลิตและจำหน่าย นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน และนํ้ามันเตา เป็นผลิตภัณฑ์หลัก 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า