แอร์พอร์ตลิงค์เผยยอดผู้ใช้โต16.65%

แอร์พอร์ตลิงค์เผยยอดผู้ใช้โต16.65%

"พล.อ.อ.คำรบ" เผยยอดผู้โดยสาร "แอร์พอร์ต เรล ลิงค์" ในช่วง 5 เดือนแรกเติบโต 16.65%

พล.อ.อ.คำรบ ลียะวณิช รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า สถิติการใช้บริการที่เปรียบเทียบถึงตัวเลขย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 พ.ค. 2556 มีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเฉพาะสาย City line เฉลี่ย 39,046 คนต่อวัน เทียบกับ 1 ม.ค. -31 พ.ค. 2557 มียอดผู้โดยสารเฉลี่ย 45,545 คนต่อวัน จะเห็นว่า มียอดผู้โดยสารสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาย City Line ซึ่งมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 16.65% เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจ และอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ขณะนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ได้นำรถไฟฟ้าให้บริการเต็มทั้ง 9 ขบวน โดยประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าสาย City Line จำนวน 5 ขบวน รถไฟฟ้าสาย Express Line จำนวน 4 ขบวน (นำมาวิ่งเสริมรับผู้โดยสารในช่วงเร่งด่วน 3 ขบวน อีก 1 ขบวนให้บริการเส้นทาง มักกะสัน – สุวรรณภูมิ โดยไม่หยุดจอดตามสถานี ) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการซ่อมบำรุง และตรวจสอบรายวัน รวมถึงได้มีการทดสอบด้านความปลอดภัย จนสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนที่มีสถิติสูงมากขึ้นตามลำดับ

และขณะนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ อยู่ในช่วงระยะเวลาการซ่อมบำรุงประจำปีตามแผนงานซ่อมตามวาระ โดยอ้างอิงตามคู่มือ OPM035 ซึ่งกำหนดไว้ว่ารถไฟแต่ละขบวน ควรจะทำการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ เมื่อวิ่งถึงกำหนด 1.2 ล้านกิโลเมตร และขณะนี้รถไฟฟ้าทั้ง 9 ขบวนได้วิ่งตามกำหนดเวลาใกล้จะถึงตามมาตรฐานที่กำหนดดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

สำหรับผลจากการศึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560 ได้มีการประมาณการอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร จะมีผู้โดยสารเฉลี่ย 70,250 คน หากในอนาคตบริษัทฯ มีรถไฟฟ้าแบบ City Line ที่จะมาเพิ่มอีก 7 ขบวน แบบ 4 ตู้โดยสาร ส่งผลให้เพียงพอต่อการรองรับต่อการเจริญเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในอนาคต และเพิ่มความถี่ในการให้บริการได้จาก ทุก15 นาที เป็นทุก 8 นาที ให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย