Company Focus:SAPPE_250614

Company Focus:SAPPE_250614

ปักหมุดเครื่องดื่มไทยในตลาดโลก

ยอดขายต่างประเทศโตก้าวกระโดด

SAPPE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพียงไม่กี่รายที่ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ ภายใน 3 ปี (ปี 2554 – 2556) มียอดขายต่างประเทศเติบโตจาก 289 ล้านบาท เป็น 1.1 พันล้านบาท เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และรสชาติถูกปาก (นํ้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว) และมีคู่ค้า (ผู้จัดจำหน่าย) ที่แข็งแรง อีกทั้งยังมี 2 บริษัทย่อย (Sappe Indo และ Sappe Europe) ไว้ทำตลาดในต่างประเทศ ล่าสุดงวด 1Q57 บริษัทมียอดขายต่างประเทศเติบโต 157% YoY เป็น 472 ล้านบาท เราคาดปี 2557 บริษัทจะมียอดจำหน่ายต่างประเทศเติบโต 44% YoY เป็น 1.6 พันล้านบาท และช่วงปี 2557 - 2561 คาดเติบโตเฉลี่ย 26% ต่อปี

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างความแตกต่างต่อเนื่อง

จากจุดแข็งในด้าน R&D ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากตลาด ทำให้ SAPPE เป็นผู้บุกเบิกตลาดเครื่องดื่มที่มีลักษณะแตกต่างจากคู่แข่ง ได้แก่ นํ้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว (โมกุ โมกุ) นํ้าว่านหางจระเข้ (อโล เวร่า มิกซ์ ดริ้งค์) เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริ้งค์ (เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์) และ ฟังก์ชันนัล คอฟฟี่ (เพรียว คอฟฟี่) ทำให้แบรนด์ “Sappe” ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยในปี 2552 เครื่องดื่ม “เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์” ได้รับรางวัลด้าน Innovative Product ในงานเทศกาลอาหารระดับโลกที่ประเทศเยอรมนี

กำไร 1Q57 สูงเท่ากำไรสุทธิของปี 2556

SAPPE มีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น โดยยอดขายใน 1Q57 เติบโต 64% YoY เป็น 774 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเติบโต 455% YoY เป็น 143 ล้านบาท เทียบเท่ากำไรสุทธิที่ SAPPE ทำได้ในปี 2556 จากการขยายธุรกิจในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การเติบโตสูงใน 1Q57 บางส่วนมาจากรายการไม่ปกติ เช่น มีออร์เดอร์ค้างส่งมอบจากปลายปีที่แล้ว และยังมีประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อน 10% YoY รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายตํ่ากว่าปกติ 5% ของยอดขาย เมื่อกระทบรายการไม่ปกติที่เกิดขึ้นใน 1Q57 เราคาดว่า SAPPE จะมีกำไรสุทธิ 325 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโต 127% YoY

คาดมูลค่ากิจการโต 3 – 4 เท่าตัวอีก 5 ปีข้างหน้า

เรามองว่า SAPPE มีความน่าสนใจจากโอกาสการเติบโตในตลาดโลกที่จะทำให้มูลค่ากิจการเติบโต 3 – 4 เท่าตัว โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้า เราคาดยอดขายและกำไรสุทธิของบริษัทจะเติบโตเฉลี่ย 16% YoY และ 36% YoY ตามลำดับ จากการขยายตัวของยอดขายต่างประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงแรกของการเติบโต และการขยายกำลังการผลิตทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด หากพิจารณาจากราคา IPO ที่ 13.50 บาท ถือว่าเป็นระดับที่ถูกหรือคิดเป็น PER ของปี 2557 ที่ 12.5 เท่า ตํ่ากว่า PER ของกลุ่ม FOOD ที่ 25 เท่า อีกทั้งราคา IPO ยังมี Upside จากมูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินที่ 21.70 บาท (ใช้ P/E Multiple ที่ 20 เท่า)

Investment Case

SAPPE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เรื่องสุขภาพและความงามให้แก่ผู้บริโภค จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแบรนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์, โมกุ โมกุ และ เพรียว คอฟฟี่ เป็นต้น