พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย2.3พันล.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย2.3พันล.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันที่ 31 ม.ค. ต่างชาติขาย 2.3 พันล้าน รายย่อยซื้อ 71 ล้าน สถาบันซื้อ 2.9 พันล้าน บัญชีบล.ขาย 680 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2557

สถาบันซื้อสุทธิ 2,984.04 ล้านบาท

บัญชีบล.ขายสุทธิ 680.60ล้านบาท

ต่างประเทศขายสุทธิ 2,375.41 ล้านบาท

ในประเทศซื้อสุทธิ 71.97 ล้านบาท