คว้ารางวัล

คว้ารางวัล

ธอส. คว้ารางวัล"Thailand Top Company Awards 2014"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับรางวัล "Thailand Top Company Awards 2014" รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในประเภทรางวัล "Top Business Strategy Award" รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ซึ่งนิตยสาร Business + และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสะท้อนความสำเร็จขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ มีการบริหารงานที่ดี ผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยมี นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมดับบลิว แบงคอค โฮเต็ล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557