ธ.อิสลามรับหนี้เน่าพุ่ง!ปล่อยกู้ผิดวัตุถประสงค์

ธ.อิสลามรับหนี้เน่าพุ่ง!ปล่อยกู้ผิดวัตุถประสงค์

ผู้บริหารธนาคารอิสลามยอมรับปล่อยกู้ผิดวัตถุประสงค์ ดัน"หนี้เน่าพุ่ง" เผยส่งแผนเพิ่มทุน-แก้หนี้แล้ว คาด 3 ปีเคลียร์จบ

นายธานินทร์ อังสุวรังษี ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ส่งแผนเพิ่มทุนและการแก้ไขปัญหาติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่อกระทรวงการคลังแล้ว คาดว่ากระทรวงการคลังจะอนุมัติแผนเร็วๆ นี้ โดยจะปรับบทบาทหันมาเน้นสินเชื่อชาวมุสลิมรายย่อยเพิ่มเป็น 50% และลดสัดส่วนสินเชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่เหลือ 25% และภาคธุรกิจอื่นๆ 25%

"ก่อนหน้านี้การปล่อยสินเชื่อของธนาคารอาจจะผิดวัตถุประสงค์ ไปเน้นปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่า ดังนั้น หลังจากนี้จะปรับบทบาทธนาคารมาสู่วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการช่วยเหลือทางการเงินกับชาวมุสลิมเป็นสำคัญ"

ส่วนการแก้ไขหนี้เอ็นพีแอล 3.9 หมื่นล้านบาท หรือ 20% สินเชื่อนั้น อยู่ระหว่างเจรจาลูกหนี้รายใหญ่ประมาณ 100 ราย มีมูลหนี้แต่ละรายเกินกว่า 100 ล้านบาท ลูกหนี้ส่วนใหญ่พร้อมเจรจา หากรายใดพร้อมจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ รายใดไม่พร้อมและปฏิบัติตามทางธนาคารจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการ และเชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาหนี้เอ็นพีแอลได้ภายใน 3 ปี