ถึงเวลา 'ขยับ' ราคาดีเซล? l ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ l BIZ INSIGHT l 23 เม.ย.67

วัดใจคลังต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล ล่าสุดราคาขยับลิตรละ 30.94 บาท ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ ส่อแบกไม่ไหว หลังติดลบทะลุแสนล้าน ร่วมวิเคราะห์กับนักวิชาการด้านนโยบายพลังงาน TDRI ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์

วัดใจคลังต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล ล่าสุดราคาขยับลิตรละ 30.94 บาท ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ ส่อแบกไม่ไหว หลังติดลบทะลุแสนล้าน ร่วมวิเคราะห์กับนักวิชาการด้านนโยบายพลังงาน TDRI ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์