ราคาทองวันนี้ (5 มี.ค.67) ขึ้นวันเดียว 700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 36,500

ราคาทองวันนี้ (5 มี.ค.67) ขึ้นวันเดียว 700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 36,500

ราคาทองวันนี้ (5 มี.ค.67) ปรับขึ้น - ลง 8 รอบ ทองขึ้นวันเดียว 700 บาท ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาทองแท่ง ขายบาทละ 36,000 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายบาทละ 36,500 บาท

ราคาทองวันนี้ (5 มี.ค.67) ล่าสุด สมาคมค้าทองคำ ปรับขึ้น - ลง 8 รอบ ณ เวลา 16:01 น. ทำให้ทองคำยังแรงต่อเนื่อง ปรับขึ้นวันเดียว 700 บาท ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ 

 

ราคาทองคำ 5 มี.ค.67 มีดังนี้

 • ราคาทองแท่ง ขายบาทละ 36,000 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายบาทละ 36,500 บาท

ราคาทองวันนี้ (5 มี.ค.67) ขึ้นวันเดียว 700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 36,500

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.67 ประกาศ ครั้งที่ 1 เวลา 09:09 น. [+450]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,650.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,004.44 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.2567 ประกาศ ครั้งที่ 2 เวลา 10:15 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,700.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,049.92 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.2567 ประกาศ ครั้งที่ 3 เวลา 11:08 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,750.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,110.56 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.2567 ประกาศ ครั้งที่ 4 เวลา 12:24 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,800.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,156.04 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.2567 ประกาศ ครั้งที่ 5 เวลา 12:52 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,850.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,201.52 บาท

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.67 ประกาศ ครั้งที่ 6 เวลา 14:19 น. [-50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,800.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,156.04 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.67 ประกาศ ครั้งที่ 7 เวลา 15:30 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 35,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,850.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,201.52 บาท

 

ราคาทองคำวันนี้ 5 มี.ค.67 ประกาศ ครั้งที่ 8 เวลา 16:01 น. [+50]

 • ราคาทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 36,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,900.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 36,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 35,247.00 บาท

ราคาทองวันนี้ (5 มี.ค.67) ขึ้นวันเดียว 700 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 36,500

 

อ้างอิง : สมาคมค้าทองคำ