บีโอไอแจงเปลี่ยนรัฐบาลไม่กระทบ ‘อีวี-อีอีซี’

มีนักลงทุนสอบถามเรื่องนี้เข้ามาบ้าง เราชี้แจงไปว่า ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนมาต่อเนื่องกว่า 50 ปี ทุกรัฐบาลล้วนมีนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุนของภูมิภาค

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวระหว่างชักจูงการลงทุน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัทชั้นนำของไทย ทั้งบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ถึงท่าทีนักลงทุนเกาหลีต่อบรรยากาศการเมืองไทยว่า มีนักลงทุนสอบถามเรื่องนี้เข้ามาบ้าง เราชี้แจงไปว่า ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนมาต่อเนื่องกว่า 50 ปี ทุกรัฐบาลล้วนมีนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุนของภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ

ทั้งนี้ หากจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการบ้าง ก็คงจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน เราเชื่อมั่นว่านโยบายที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EV, BCG, Digital Transformation รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาคต่างๆ เช่น EEC และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค จะมีความต่อเนื่อง เท่าที่ดูนโยบายพรรคต่างๆ ก็ล้วนสนับสนุนเรื่องเหล่านี้

“นักลงทุนเกาหลี เข้าใจดีว่าการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ และยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของประเทศไทย โดยมองว่าประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เกาหลีมีความเชี่ยวชาญ และสนใจขยายฐานการผลิตในไทย เช่น EV, อิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ” เลขาฯ บีโอไอ ระบุ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์