"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 28 มกราคม 2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ อัปเดตล่าสุดเช็กเลย

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 28 มกราคม 2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ อัปเดตล่าสุดเช็กเลย

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 28 มกราคม 2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT อัปเดตล่าสุดเช็กเลยที่นี่

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 28 มกราคม 2566 กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT

 

 

โดย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" 28 มกราคม 2566 จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

 

ราคาน้ำมัน ปตท.

 

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร

 

 

ราคาน้ำมัน บางจาก

 

 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมัน เชลล์

 

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.86 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมัน PT

 

 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.56 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์