ธ.ก.ส. โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 15 วันนี้ (25 ม.ค.)

ธ.ก.ส. โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 15 วันนี้ (25 ม.ค.)

ธ.ก.ส. โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว65/66 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกร 25 ม.ค.นี้ ผู้ได้รับประโยชน์กว่า 16,222 ครัวเรือน

ความคืบหน้ากรณี โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท และ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว 65/66 โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ (25 ม.ค.66) ธ.ก.ส. โอนเงินเพิ่มอีกกว่า 80 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 16,222 ครัวเรือน

ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประกอบไปด้วย

  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) เป็นเงินกว่า 53,769.45 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4.67 ล้านครัวเรือน
  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1-14 เป็นจำนวนเงินกว่า 7,833.59 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 2.74 ล้านครัวเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันนี้ (25 ม.ค.66) ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรอีกกว่า 16,222 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 80.23 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ครั้งที่ 8 เป็นเงินกว่า 69.49 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 10,694 ครัวเรือน
  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวดที่ 15 และงวดที่ 1 - 14 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 10.74 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 5,528 ครัวเรือน

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว 65/66 

ได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน - ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ธ.ก.ส. โอนเงิน ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 15 วันนี้ (25 ม.ค.)