ครม.ไฟเขียว 'เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5' 560,000 สิทธิ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ 5 เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยว หลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยว หลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ 5 จำนวน 2,016 ล้านบาท จำนวน 560,000 สิทธิ หรือประมาณ 112,000 คน  โดยจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน 2566 ส่วนวันการลงทะเบียนจะชี้แจงให้ทราบ

และโครงการส่วนที่ 2 การกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูของประเทศไทย โดยเป็นโครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง และดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 รวมถึงสนับสนุนประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น วงเงินทั้งสิ้น 1,930 ล้านบาท รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์