เช็กเลย.!!สินค้าควบคุม 56 รายการ ปี 66 มีอะไรบ้าง

เช็กเลย.!!สินค้าควบคุม 56 รายการ ปี 66 มีอะไรบ้าง

กกร.คุมสินค้าควบคุม 5 รายการ”หน้ากากอนามัย สปันบอนด์- แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ –กระดาษรีไซเคิล-ไก่” อีก 1 ปี รวมสินค้าและบริการ 56 รายการ

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  มีมติต่ออายุสินค้าควบคุม 5รายการ ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 24 ม.ค.2566 ออกไปอีก 1 ปี เป็นหมดอายุวันที่ 24 ม.ค.2567 เพื่อให้สามารถดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทำให้มีสินค้าและบริการควบคุมเหมือนเดิม คือ 56 รายการ

 

5 รายการสินค้าควบคุมที่ต่ออายุในครั้งนี้ ได้แก่

 1. หน้ากากอนามัย
 2. ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์
 3. แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ
 4. เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก หรือที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล
 5. ไก่และเนื้อไก่

 

สินค้าและบริการควบคุมปี 2566 จำนวน 56 รายการ ได้แก่

- หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์

 • กระดาษทำลูกฟูกกระดาษเหนียว
 • กระดาษพิมพ์และเขียน
 • เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

- หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง

 • ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
 • รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก หมวดปัจจัยทางการเกษตร
 • เครื่องสูบน้ำ
 • ปุ๋ย
 • ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
 • รถเกี่ยวข้าว
 • รถไถนา
 • หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
 • กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช)

เช็กเลย.!!สินค้าควบคุม 56 รายการ ปี 66 มีอะไรบ้าง

- หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

- หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์

 • ยารักษาโรค
 • เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
 • หน้ากากอนามัย
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

- หมวดวัสดุก่อสร้าง

 • ท่อพีวีซี
 • ปูนซีเมนต์
 • สายไฟฟ้า
 • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

- หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

 • ข้าวเปลือก ข้าวสาร
 • ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
 • ข้าวโพด
 • ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
 • ผลปาล์มน้ำมัน
 • มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
 • ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

- หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

 • กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
 • แชมพู
 • ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
 • ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
 • ผ้าอนามัย
 • ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก และผู้ใหญ่
 • สบู่ก้อน สบู่เหลว

- หมวดอาหาร

 • กระเทียม
 • ไข่ไก่
 • ทุเรียน
 • นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
 • น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
 • แป้งสาลี
 • มังคุด
 • ลำไย
 • สุกร เนื้อสุกร
 • หัวหอมใหญ่
 • อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
 • อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ไก่ เนื้อไก่

- หมวดอื่น ๆ

 • เครื่องแบบนักเรียน

- หมวดบริการ

 • การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
 • บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
 • บริการทางการเกษตร
 • บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
 • บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

เช็กเลย.!!สินค้าควบคุม 56 รายการ ปี 66 มีอะไรบ้าง

ด้านแนวทางในการดูแลราคาสินค้าปี 2566 " วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม" อธิบดีกรมการค้าภายใน ย้ำว่า ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จะใช้แนวทางของความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาสินค้าต่อไป เพื่อช่วยกันดูแลผู้บริโภค และไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพ แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เพราะยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า ทั้งราคาวัตถุดิบที่หลายตัวยังคงอยู่ในระดับสูง เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนน้ำมัน แม้ปรับตัวลดลงมาแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง การปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ซึ่งกรมฯ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

"หากจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา ก็จะใช้หลักการ “วินวิน โมเดล” ในการดูแลราคาสินค้า ที่จะต้องดูแล 3 ฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค ให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับภาระมากเกินไป เหมือนกับที่ดำเนินการมาในปี 2565"