อีอีซี เปิดแผนเชื่อม​ความร่วมมือ​ 'รัฐ - เอกชน – ท้องถิ่น'​

ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณิศ แสงสุพรรณ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “แผนงานบูรณาการ อีอีซี สู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ”

ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณิศ แสงสุพรรณ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “แผนงานบูรณาการ อีอีซี สู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ”โดยกำหนด 5 ภารกิจหลักเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน อาทิ 1.สานต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และดิจิทัล 2. พัฒนาบุคลากร 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 4. พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 5.มุ่งให้เกิดการลงทุนด้านเศรษฐกิจ BCG

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์