กรมวิชาการเกษตร เตรียมตัว ชูทุเรียนคุณภาพบุกตลาดจีน

กรมวิชาการเกษตร เตรียมตัว ชูทุเรียนคุณภาพบุกตลาดจีน

กรมวิชาการเกษตร เตรียมพร้อมด่านหนองคาย จัดสัมมนาหนุนส่งออกผลไม้ไปจีน ชูทุเรียนคุณภาพ หลังสร้างด่านรถไฟโม่ฮานเสร็จ เล็งจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า วันที่ 3 ธันวาคมนี้ ฉลองเปิดให้บริการรถไฟจีน-ลาวครบ 1 ปี

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานจากกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า จุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ผ่านการตรวจรับรองจากศุลกากรคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว

โดยสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับของศุลกากรแห่งชาติจีน ส่วนกลาง (GACC) ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปมณฑลยูนนาน ได้กำหนดจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ด่านรถไฟโม่ฮาน ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ของการเปิดให้บริการรถไฟจีน-ลาว

 

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจาร่วมกับ GACC ในการผลักดันการเพิ่มจุดนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีน ลงในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและจีน ซึ่งการที่ด่านรถไฟโม่ฮานพร้อมที่จะนำเข้าผลไม้ไทย

ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่สำคัญของไทย เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการขนส่งระบบรางผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน มณฑลยูนนาน จะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกผลไม้ไทย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่ง เพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าของไทยไปยังจีน

นอกจากนี้ นายระพีภัทร์ ได้ยืนยันความพร้อมของ ด่านตรวจพืชหนองคายในการสนับสนุนการส่งผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม สำหรับฤดูกาลผลไม้ปี 2566 เพื่อตรวจคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขข้อตกลงพิธีสารไทย-จีน

รวมทั้งยกระดับการแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของผลไม้ไทย เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในโลก (Thai Fruits, Premium Fruits) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทยเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนในผลไม้ไทยส่งออก ต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรไทยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นทาง

กรมวิชาการเกษตร เตรียมตัว ชูทุเรียนคุณภาพบุกตลาดจีน กรมวิชาการเกษตร เตรียมตัว ชูทุเรียนคุณภาพบุกตลาดจีน

       ทั้งนี้ สถิติการส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชไปจีน จากกรมวิชาการเกษตร พบว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2565 ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 87,730 ชิปเม้นท์ 1,628,943.70 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 116,978.61ล้านบาท

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า ปลายเดือน พฤศจิกายน นี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตนเองจะลงพื้นที่จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำ คุณภาพมาตรฐานผลไม้ในการส่งออกไปยังประเทศจีน  แจ้งผู้ประกอบการทราบถึงความพร้อมในการเปิดด่านโม่ฮาน

 

 นอกจากนี้  กรมวิชาการเกษตรจะมีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน  ประมาณกลางเดือนธันวาคม เพื่อผลักดันนโยบาย ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ (Premium Thai Durian)  ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกระบวนการตรวจคุณภาพ มาตรฐาน รับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนทั้งระบบ เพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งทำความเข้าใจเงื่อนไขกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ข้อมูลการตลาด หรือสถานการณ์ของตลาดผลไม้ในต่างประเทศ