ดีเดย์​ 7 ​ธ.ค.จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 'สุขใจให้ออม'

สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม.15,000 ล้านบาท

 

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)แพตริเซีย มงคลวนิช ระบุ สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม.15,000 ล้านบาท ซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขยายศักยภาพและฐานผู้ลงทุนช่องทางดิจิทัลภาครัฐ และในการจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท​ จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7 – 20 ธันวาคม 2565