รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (24 พฤศจิกายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (24 พฤศจิกายน 2565)

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1800-1900 ข้าวขาว 5% 1430-1450 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1460-1470 ปลายข้าวเหนียว 65/66 1800-1900

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (24 พฤศจิกายน 2565)