พาณิชย์​ชี้โอกาสทองผู้ส่งออกไปอินโดฯ​ หลัง RCEP เริ่มใช้

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นสัตยาบันสารความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว ทำให้ความตกลง RCEP จะพร้อมใช้บังคับกับอินโดนีเซียในวันที่ 2 ม.ค.66

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์​ อรมน ทรัพย์ทวีธรรม  ระบุ​  เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นสัตยาบันสารความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว ทำให้ความตกลง RCEP จะพร้อมใช้บังคับกับอินโดนีเซียในวันที่ 2 ม.ค.66 จึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกไปอินโดนีเซีย โดยใช้ประโยชน์จากการลดและยกเว้นภาษีภายใต้ RCEP