กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงาน​ สกัด PM 2.5

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุ กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมรับมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผ่าน 3 มาตรการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุ กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมรับมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผ่าน 3 มาตรการ คือ 1. มาตรการเร่งด่วน เข้มงวด กรณีตรวจพบโรงงานปล่อยเกินมาตรฐาน ให้ออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไขทันที 2. มาตรการระยะกลาง พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศระยะไกล และ 3. มาตรการระยะยาว ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล