กพช. บังคับกิจการขนาดใหญ่จำกัดการใช้ไฟ หากราคา LNG แตะ 50 ดอลลาร์ นาน 14 วัน

กพช. บังคับกิจการขนาดใหญ่จำกัดการใช้ไฟ หากราคา LNG แตะ 50 ดอลลาร์ นาน 14 วัน

กพช. หวั่นราคาก๊าซธรรมชาติยำเข้าพุ่งป่วนค่าไฟแพง เคาะมาตรการบังคับการใช้ไฟกิจการขนาดใหญ่ อาทิ  "ห้าง-ปั๊ม-โรงงาน-ป้ายโฆษณา" จำกัดการใช้ไฟหากราคาก๊าซพุ่งถึง 50 ดอลลาร์ นาน 14 วัน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า กพช.ได้พิจารณาราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และดีเซลที่ยังคงผันผวน และปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทจึงได้เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤติราคาพลังงานในช่วงเดือนต.ค. – ธ.ค.2565 เพื่อดูแลลดผลกระทบค่าไฟฟ้าในปี 2566 พร้อมกันนี้ยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมการขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป และภาคธุรกิจในการประหยัดพลังงาน และมาตรการเหล่านี้จะเป็นมาตรการบังคับทันทีหากราคา LNG  เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 50 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู เป็นต้นไปต่อเนื่อง 2 สัปดาห์จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 28-29 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู

สำหรับมาตรการประหยัดตอนนี้จะเป็นการขอความร่วมมือ เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศ (แอร์) อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ปิดไฟส่องสว่างในพื้นที่ ที่ไม่จำเป็น ปิดป้ายโฆษณาเป็นเวลา ฯลฯ แต่หากราคา LNG สูงตั้งแต่ 50 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ก็จะใช้มาตรการบังคับเพราะประเทศต่างๆ ทั่วโลกหลายแห่งได้ดำเนินการแล้ว โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นต้น จะดูมาตรการที่เหมาะสม และราคา LNG อีกครั้ง

“มาตรการประหยัดที่จะนำมาบังคับใช้จะต้องดูรายละเอียดธุรกิจที่ใช้พลังงานสูง อาทิ  การกำหนดระยะเวลาเปิด ปิด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน ป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยยังคาดหวังว่าจะไม่ได้ใช้มาตรการบังคับ” นายกุลิศ กล่าว

สำหรับมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤติราคาพลังงานในช่วงเดือนต.ค. - ธ.ค. 2565  อาทิ  การให้โรงไฟฟ้าใช้น้ำมันเตา และดีเซล ทดแทนก๊าซ หากราคาLNG ลดต่ำลงซึ่งขณะนี้อยู่ระดับ 26 - 29 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ก็จะมีการนำเข้ามาสำรองไว้ให้มากขึ้น  จัดหาแหล่งก๊าซ ในประเทศเพิ่มขึ้นที่มีราคาถูก รวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (JDA) อีก 100 ล้านลูกบาศก์ฟุต ผลิตไฟจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะหน่วยที่ 8 ซื้อไฟระยะสั้นจากพลังงานทดแทนจากผู้ผลิตSPP - VSPP  เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบค่าไฟปี 2566 แต่ที่สุดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดม.ค. - เม.ย. 2566 จะลดลงหรือคงเดิมอย่างไร อยู่ที่ต้นทุนรวมที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณา

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์