บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 9 มาตรการเร่งดึงลงทุน 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ​ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ​ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปี (2566 – 2570)จำนวน9มาตรการ อาทิ​ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ /เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน /มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม และส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร